//mfoil.nl/wp-content/uploads/2017/07/quality_website_v6.png

Kwaliteit

Alle smeermiddelen (oliën en vetten) bestaan in principe uit basisolie en additieven die de bestaande producteigenschappen verbeteren of nieuwe eigenschappen toevoegen. De smeermiddelen van MFOil worden geproduceerd met basisoliën van de Nederlandse Royal Dutch Shell, de grootste fabriek in Nederland waar ruwe olie wordt verwerkt. De door ons optimaal geselecteerde combinatie van additieven zorgt ervoor dat de functionele eigeneschappen van de smeermiddelen worden verbeterd, maar ook de nieuwe eigenschappen voor de verschillende omstandigheden (type machines, type motoren, klimaat etc.) worden toegevoegd.
Alle certificaten en documenten die de kwaliteit van ons product bevestigen, kunnen wij op verzoek bij u aanleveren.